Notificarea trivago privind confidențialitatea

Prezenta notificare privind confidențialitatea se aplică tuturor site-urilor web găzduite de trivago N.V. și de subsidiarii săi (cum ar fi site-urile web de căutare hotelieră, trivago Magazine, paginile web ale companiei trivago, Business Studio, Hotel Manager etc.), cât și aplicației trivago și buletinului informativ trivago (denumite în mod colectiv „Serviciile”).

În cadrul prezentei notificări privind confidențialitatea, vom oferi informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata utilizării Serviciilor noastre. Datele cu caracter personal reprezintă orice date care pot fi utilizate pentru a vă identifica. Protejarea datelor dvs. cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Dacă aveți orice întrebare sau dacă doriți informații suplimentare privind confidențialitatea la trivago, contactați info@trivago.ro, cu subiectul „Privacy Query”.

Dezvoltarea tehnologică continuă, schimbările la nivel de servicii oferite, schimbările legislative, precum și alte motive pot impune adoptarea de modificări ale notificării noastre privind confidențialitatea. Vom aduce în mod regulat schimbări prezentei notificări privind confidențialitatea și vă solicităm să vă mențineți în permanență la curent cu conținutul acesteia.

1. Partea responsabilă cu prelucrarea datelor

Controlorul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm este trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Germania, telefon: + 49-211-3876840000, e-mail: info@trivago.ro.

2. Punctul de contact al responsabilului cu protecția datelor

Puteți intra în legătură cu responsabilul însărcinat cu protecția datelor la adresa de e-mail info@trivago.ro, cu subiectul „Privacy Query”.

3. Drepturile dvs.

În privința datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

3.1 Drepturile generale

Aveți dreptul la informații, accesare, corectare, ștergere, limitare a prelucrării, împotrivire la prelucrare și portabilitate a datelor. Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a-l revoca în orice moment.

3.2 Dreptul de împotrivire la prelucrarea datelor pe baza unor interese legitime

Articolul 21, alineatul (1) din Regulamentul general UE privind protecția datelor 679/2016 („GDPR”) vă oferă dreptul de a vă împotrivi în orice moment, din motive rezultate din situația dvs. specifică, la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs., atunci când datele sunt prelucrate conform articolului 6, alineatul (1), litera (e) sau articolului 6, alineatul (1), litera (f) din GDPR. Această prevedere se aplică și în cazul profilării. Dacă vă împotriviți, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem stabili existența unor motive convingătoare și legitime de prelucrare, ce cântăresc mai mult decât interesele, drepturile și libertățile dvs., sau dacă prelucrarea ajută la aplicarea, exercitarea ori apărarea unor acțiuni juridice.

3.3 Dreptul de împotrivire la marketing direct

Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, articolul 21, alineatul (2) din GDPR vă oferă dreptul de a vă împotrivi în orice moment la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct; această prevedere se aplică și în cazul profilării, în măsura în care profilarea este asociată cu acest tip de marketing direct.

Dacă vă împotriviți la prelucrarea în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în aceste scopuri.

3.4 Dreptul de depunere a unei reclamații la o autoritate de supraveghere

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea relevantă de supraveghere a protecției datelor în legătură cu prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când se utilizează Serviciile

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza temeiului juridic al intereselor legitime, cu excepția circumstanțelor specifice în care vă oferiți consimțământul sau atunci când prelucrarea este necesară din perspectiva unui contract pe care l-ați încheiat cu noi ori atunci când ne-ați solicitat să luăm măsuri specifice înainte ca dvs. să încheiați un contract cu noi. Aplicăm măsuri corespunzătoare de siguranță pentru a vă proteja confidențialitatea și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă ajuta să găsiți hotelul ideal.
 • Pentru a oferi rezultate personalizate și mai relevante la căutările dvs. de hoteluri.
 • Pentru a furniza, asigura, întreține și îmbunătăți Serviciile oferite utilizatorilor noștri.
 • Pentru a dezvolta produse și caracteristici noi legate de căutarea hotelurilor și călătorii.
 • Pentru a înțelege modul în care utilizatorii noștri folosesc Serviciile, astfel încât să îmbunătățim performanța Serviciilor și să furnizăm servicii mai bune acestora.
 • Pentru a trimite utilizatorilor serviciilor noastre marketing direct, referitor la Serviciile noastre și la servicii asociate.
 • Pentru a derula publicitate din partea noastră și a terților prin intermediul Serviciilor noastre și al site-urilor web terțe.
 • Pentru a efectua cercetări la nivel de utilizatori, în scopul îmbunătățirii experienței acestora pe durata utilizării Serviciilor noastre și pentru a îmbunătăți propriu-zis Serviciile.
 • Pentru a vă oferi asistență la efectuarea rezervărilor hoteliere.
 • Pentru a asigura conformitatea cu obligațiile juridice, pentru a preveni fraudele și pentru a rezolva disputele.
 • Pentru a asista autoritățile responsabile cu aplicarea legii în investigarea și soluționarea infracțiunilor.

Când utilizați Serviciile noastre, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Informațiile identificabile personal, precum numele, adresele, numerele de telefon sau adresele de e-mail.
 • Detaliile personale, precum vârsta, sexul, data nașterii.
 • Datele de identificare electronică, precum adresele IP, modulele cookie, momentele de conectare, ID-urile dispozitivelor, identificatorii de publicitate mobilă, data și ora solicitării, conținutul solicitării (pagina concretă), starea de accesare/codul stării HTTP, cantitatea de date transferată, site-ul web care primește solicitarea, browserul și versiunea acestuia, sistemul de operare și limba interfeței acestuia.
 • Datele puse la dispoziție de browserul sau dispozitivul dvs.
 • Datele de localizare electronică, precum datele GPS și datele de locație.
 • Datele de identificare financiară, precum numerele de carduri de credit sau de debit.
 • Datele privind interacțiunea dvs. cu Serviciile noastre, inclusiv detaliile introduse de către dvs. atunci când efectuați o căutare utilizând Serviciile noastre.
 • Datele aferente rezervărilor de cazări pe care le efectuați, cum ar fi hotelul, datele calendaristice și prețul.
 • Detaliile de securitate, precum parolele aferente Serviciilor noastre.
 • Când utilizați Serviciile noastre și faceți clic pe un link către o ofertă de cazare listată prin Serviciile noastre, este posibil ca site-ul de rezervări online care face oferta respectivă să ne trimită date cu caracter personal referitoare la orice rezervare ulterioară pe care o efectuați prin intermediul acelui site de rezervări online.

Când utilizați Serviciile noastre, este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu următoarele categorii de destinatari:

 • Subsidiarii noștri deținuți integral.
 • Furnizori terți de servicii, care ne oferă nouă servicii de prelucrarea datelor, precum: furnizori de găzduire și stocare, furnizori de servicii de asistență clienți, furnizori de comunicații, furnizori de securitate și prevenirea fraudelor, furnizori de cărți de credit și plăți, furnizori de analiză, publicitate și marketing. Acești furnizori au obligații contractuale de a nu partaja datele dvs. cu caracter personal cu nimeni altcineva și de a nu vă utiliza datele în niciun alt scop.
 • Furnizorii terți de servicii care ne oferă nouă servicii sunt controlori de date independenți, cum ar fi servicii de securitate și prevenirea fraudelor și furnizori de publicitate și marketing.
 • Parteneri de afaceri sau afiliați, împreună cu care este posibil ca noi să oferim produse sau servicii. Acestea vor fi servicii oferite prin intermediul Serviciilor noastre în comun cu alți terți.
 • Furnizori turistici terți, precum hoteluri, linii aeriene, companii de închiriere auto, companii de asigurare, deținători de proprietăți, ghizi de călătorie sau furnizori de activități.
 • Autorități responsabile cu aplicarea legii. Pentru a preveni, detecta și urmări în justiție activitățile ilegale, pericolele la adresa statului sau a securității publice și pentru a preîntâmpina amenințările la adresa vieții persoanelor.
 • Ca parte a unei tranzacții între companii, cum ar fi o fuziune, o cesionare, o consolidare sau o vânzare de active.

5. Contactul prin e-mail sau formular de contact

Atunci când ne contactați prin e-mail sau prin formular de contact, vom stoca datele pe care le furnizați (adresa de e-mail, posibil numele și telefonul dvs.), astfel încât să vă putem răspunde la întrebări. În măsura în care utilizăm formularul de contact pentru a solicita date care nu ne sunt necesare pentru a vă contacta, le vom marca pe acestea drept opționale. Aceste informații servesc la fundamentarea cererii dvs. și la îmbunătățirea modului în care vă gestionăm solicitarea. Este posibil ca mesajul dvs. să aibă legătură cu diversele acțiuni pe care le-ați desfășurat pe site-ul web trivago. Informațiile colectate vor fi utilizate exclusiv pentru a vă asista în legătură cu rezervările și pentru a înțelege mai bine feedbackul dvs. O declarație a acestor informații este expres furnizată în mod voluntar și cu consimțământul dvs., conform articolului 6, alineatul (1), litera (a) din GDPR. În măsura în care aceasta se referă la informații privind canalele de comunicare (cum ar fi adresa de e-mail sau numărul de telefon), sunteți de acord, de asemenea, ca noi să vă contactăm, atunci când este cazul, prin intermediul acestor canale de comunicare, pentru a vă răspunde la solicitare. Desigur, puteți revoca în orice moment acest consimțământ, cu aplicabilitate pe viitor.

Ștergem datele care rezultă din acest context după ce salvarea nu mai este necesară sau limităm prelucrarea acestora dacă legislația impune anumite condiții în privința păstrării.

6. Buletinul informativ

6.1 Informațiile generale

Oferindu-ne consimțământul dvs. în virtutea articolului 6, alineatul (1), litera (a) din GDPR, vă puteți abona la buletinul nostru informativ, care vă va informa în legătură cu ofertele pentru Serviciile noastre și pentru servicii aparținând terților. Pentru a vă face abonament la buletinul informativ, noi utilizăm metoda „optare dublă”. Aceasta înseamnă că, după ce v-ați abonat, vă vom trimite un e-mail pe adresa de e-mail specificată, în care vă solicităm să confirmați faptul că doriți să primiți buletinul informativ. Dacă nu confirmați abonarea în termen de 24 de ore, informațiile dvs. vor fi blocate și șterse automat după o lună.

În plus, salvăm adresele IP pe care le-ați utilizat și orele de abonare și confirmare. Scopul acestei proceduri este de a verifica abonarea și, dacă este necesar, de a vă informa în legătură cu posibilele utilizări greșite ale datelor dvs. cu caracter personal.

Singura informație necesară pentru a vă trimite buletinul informativ este adresa dvs. de e-mail. Furnizarea de date suplimentare se face în mod voluntar, iar acestea vor fi utilizate pentru a vă personaliza experiența. După confirmare, vom salva adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite buletinul informativ. Temeiul juridic îl constituie articolul 6, alineatul (1), litera (a) din GDPR.

Puteți revoca în orice moment consimțământul referitor la primirea buletinului informativ, făcând clic pe linkul furnizat în fiecare e-mail de buletin informativ sau contactând responsabilul nostru însărcinat cu protecția datelor.

6.2 Urmărirea buletinului informativ

Utilizăm semnalizatoare web, pixeli de urmărire și alte tehnologii pentru a monitoriza și analiza interacțiunile dvs. cu buletinul informativ. Aceste date sunt alocate adresei dvs. de e-mail și unui ID pseudonimizat. Utilizăm aceste date pentru a genera un profil de utilizator, în scopul personalizării buletinului dvs. informativ. Profilul dvs. de utilizator se va baza pe interacțiunile pe care le aveți cu buletinul informativ, cu Serviciile noastre și cu site-urile web și aplicațiile terților.

Puteți obiecta în orice moment împotriva acestui fapt, făcând clic pe linkul de dezabonare furnizat în fiecare e-mail sau contactând responsabilul nostru însărcinat cu protecția datelor.

Urmărirea buletinului informativ nu este posibilă dacă ați dezactivat vizualizarea implicită a imaginilor din aplicația dvs. de e-mail. În acest caz, buletinul informativ nu va fi afișat integral și nu îi veți putea utiliza toate caracteristicile. Dacă afișați imaginile în mod manual, va avea loc urmărirea.

7. Funcțiile specifice ale Serviciilor

7.1 Contul de utilizator trivago

Puteți crea un cont de utilizator trivago. În cazul în care creați un cont de utilizator trivago, veți primi acces personal, protejat prin parolă, și veți putea vizualiza și administra datele pe care le-ați stocat în contul dvs. Crearea unui cont de utilizator trivago se face în mod voluntar, însă poate fi necesară pentru a beneficia de funcționalitatea completă a unora dintre Serviciile noastre.

Dacă vă creați un cont de utilizator trivago, vă vom trimite buletinul nostru informativ, cât și alte forme de marketing direct. Vă puteți dezabona de la buletinul informativ sau vă puteți șterge contul de utilizator trivago în orice moment.

Puteți gestiona, modifica și șterge toate informațiile din cadrul contului dvs. de utilizator trivago. Temeiul juridic al acestei prelucrări îl constituie articolul 6, alineatul (1), literele (a), (b) și (f) din GDPR.

7.2 Business Studio și Hotel Manager

Dacă utilizați Business Studio sau Hotel Manager, veți primi un cont personal, protejat prin parolă, și veți putea vizualiza și administra datele care sunt stocate în acest cont. Este posibil ca hotelierii ce dețin un cont trivago Business Studio/Hotel Manager să fie contactați telefonic pentru a fi informați în legătură cu caracteristici noi sau suplimentare ale instrumentului. Temeiul juridic al acestei prelucrări îl constituie articolul 6, alineatul (1), literele (b) și (f) din GDPR.

7.3 trivago Express Booking sau rezervarea cu un singur click

Atunci când utilizați trivago Express Booking sau funcția de rezervare cu un singur click, puteți alege să creați un cont de utilizator trivago și să stocați datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, ceea ce vă permite să utilizați respectivele date cu caracter personal la un moment ulterior, atunci când efectuați rezervări la alte hoteluri, făcând astfel mai ușor procesul dvs. de rezervare. Când decideți să efectuați o rezervare la un hotel, vom trimite hotelului datele dvs. cu caracter personal necesare pentru rezervare, astfel încât hotelul să vă poată prelucra rezervarea. Temeiul juridic al acestei prelucrări îl constituie articolul 6, alineatul (1), litera (b) din GDPR. Temeiul juridic al transferului datelor dvs. cu caracter personal în afara UE îl constituie articolul 49, alineatul (1), litera (b).

7.4 Linkuri externe

Dacă Serviciile noastre vă pun în legătură cu alte site-uri web sau aplicații, aceste linkuri nou deschise nu se conformează prezentei notificări privind confidențialitatea. Trebuie să consultați politicile de confidențialitate aferente respectivelor site-uri web sau aplicații pentru a înțelege procedurile utilizate de acestea pentru colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor cu caracter personal.

8. Utilizarea inserturilor de rețele sociale

Acest site web utilizează inserturile unor furnizori de rețele sociale.

Aceste inserturi colectează date de la dvs. și le transmit către serverul respectivului furnizor. Am luat măsuri tehnice pentru a asigura protejarea confidențialității dvs., care garantează faptul că datele dvs. nu pot fi colectate de furnizorii respectivelor inserturi fără consimțământul dvs. Inițial, acestea vor fi dezactivate atunci când vizitați un site conectat la inserturi. Inserturile nu vor fi activate până când nu faceți clic pe simbolul respectiv și, prin această acțiune, vă oferiți consimțământul ca datele dvs. să fie transmise către furnizorul în cauză. Temeiul juridic al utilizării inserturilor îl constituie articolul 6, alineatul (1), litera (a) din GDPR.

Odată activate, inserturile colectează, la rândul lor, informații identificabile personal, cum ar fi adresa IP, și le trimit către rețeaua socială aferentă insertului respectiv. Atunci când vizitați site-ul web în cauză, inserturile de rețele sociale activate setează și un modul cookie cu identificator unic. Acesta îi permite rețelei sociale aferente insertului respectiv să genereze profiluri ale comportamentului dvs. de utilizator. Acest lucru are loc chiar dacă nu sunteți membru al rețelei sociale aferente insertului respectiv. Dacă sunteți membru al rețelei sociale aferente insertului respectiv și sunteți conectat(ă) la site-ul web pe durata vizitei dvs., datele și informațiile privind această vizită pe site-ul web pot fi asociate cu profilul dvs. de pe rețeaua socială aferentă insertului respectiv. Nu avem nicio influență asupra măsurii exacte în care sunt prelucrate datele dvs. de către rețeaua socială aferentă insertului respectiv. Pentru informații suplimentare privind măsura, natura și scopul prelucrării datelor, precum și despre drepturile și setarea opțiunilor pentru protejarea confidențialității dvs., consultați notificările privind protecția datelor emise de către respectivul furnizor de rețea socială. Acestea pot fi găsite la următoarele adrese:

9. Conectarea la Facebook

Vă oferim opțiunea de a vă înregistra și conecta prin intermediul contului dvs. de Facebook. Dacă vă înregistrați prin Facebook, Facebook vă va solicita permisiunea de a ne permite accesul la anumite date din cadrul contului dvs. de Facebook. Acestea pot include numele dvs., prenumele și adresa de e-mail, pentru ca identitatea și sexul dvs. să poată fi verificate, precum și locația generală, un link spre profilul dvs. de Facebook, fusul orar, ziua de naștere, fotografia de profil, aprecierile dvs. și lista de prieteni.

Aceste date vor fi colectate de Facebook și transmise către noi. Puteți controla informațiile pe care le primim de la Facebook prin intermediul setărilor de confidențialitate din cadrul contului dvs. de Facebook.

Aceste date vor fi utilizate pentru a înființa, furniza și personaliza contul dvs. Temeiul juridic al acestei proceduri îl constituie articolul 6, alineatul (1), literele (a), (b) și (f) din GDPR.

Dacă vă înregistrați la noi prin Facebook, contul dvs. va fi automat conectat la contul de Facebook, iar informațiile privind activitățile dvs. pe site-ul nostru web, dacă este cazul, vor fi distribuite pe Facebook și publicate în cronologia și noutățile dvs.

10. Utilizarea modulelor cookie

În timpul utilizării site-ului web, pe dispozitivul dvs. vor fi stocate module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni, care sunt stocate pe unitatea dvs. de disc și atribuite browserului pe care îl utilizați și, prin intermediul acestora, locația unde este setat modulul cookie înregistrează anumite informații. Acestea sunt menite să facă site-ul web mai prietenos cu utilizatorul și, în general, mai eficient. De asemenea, utilizăm module cookie pentru a vă putea identifica pe parcursul vizitelor ulterioare.

Acest site web utilizează următoarele tipuri de module cookie, ale căror acoperire și funcții sunt explicate în cele ce urmează:

10.1 Module cookie tranzitorii

Aceste module cookie sunt șterse automat atunci când închideți browserul. Această categorie include, în special, module cookie de sesiune. Acestea salvează un „ID de sesiune”, prin intermediul căruia diferite solicitări de la browserul dvs. pot fi atribuite sesiunii comune. Aceasta îi permite dispozitivului dvs. să fie recunoscut atunci când reveniți pe site-ul nostru web. Modulele cookie de sesiune sunt șterse atunci când vă deconectați sau închideți browserul.

10.2 Module cookie persistente

Aceste module cookie sunt șterse automat după o durată de timp stabilită, ce poate varia în funcție de modulul cookie. Puteți șterge în orice moment modulele cookie prin intermediul setărilor de securitate ale browserului dvs.

10.3 Modulele cookie Flash

Modulele cookie Flash utilizate nu sunt colectate prin browserul dvs., ci prin insertul Flash. În plus, utilizăm obiecte de stocare HTML5 care sunt salvate pe dispozitivul dvs. Aceste obiecte salvează datele necesare în mod independent față de browserul utilizat de dvs. și nu au o dată de expirare automată. Dacă nu doriți să fie prelucrate modulele cookie Flash, trebuie să instalați un insert adecvat, precum „Privacy Badger” pentru Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) sau Adobe Flash Killer Cookie pentru Google Chrome. Puteți împiedica utilizarea obiectelor de stocare HTML5 setând browserul dvs. în modul privat. De asemenea, vă recomandăm să ștergeți manual, în mod regulat, modulele cookie și istoricul browserului dvs.

10.4 Prevenirea acceptării modulelor cookie

Puteți configura setările browserului și aplicației după cum doriți, refuzând, de exemplu, acceptarea modulelor cookie de la terți sau a tuturor modulelor cookie. Rețineți faptul că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului web.

10.5 Perioada de stocare

Perioadele de stocare pentru modulele cookie sunt variate și pot fi accesate prin intermediul browserului dvs.

11. Analiza

Utilizăm diverse servicii pentru a analiza interacțiunile utilizatorilor cu Serviciile noastre, cum ar fi numărul de utilizatori care accesează Serviciile noastre, care informații sunt cel mai frecvent solicitate și în ce mod interacționează utilizatorii cu Serviciile noastre. Datele pe care le colectăm includ site-urile web referente, care sub-pagini din cadrul Serviciilor noastre sunt accesate și cât de des, precum și durata de timp a vizualizării unei pagini. Acestea ne ajută să îmbunătățim experiența utilizatorilor cu Serviciile noastre și să îmbunătățim propriu-zis Serviciile. Se utilizează date pseudonimizate. Temeiul juridic al acestei proceduri îl constituie articolul 6, alineatul (1), litera (f) din GDPR.

11.1 Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web aparținând Google Inc. Această utilizare acoperă modul universal de funcționare al Google Analytics. Aceasta face posibilă atribuirea de date, sesiuni și interacțiuni către un ID pseudonim de utilizator pe o plajă de mai multe dispozitive și, astfel, analizarea activităților unui utilizator pe mai multe dispozitive.

Google Analytics folosește module cookie pentru a permite analizarea utilizării de către dvs. a site-ului web. În general, informațiile generate de modulul cookie prin intermediul utilizării de către dvs. a acestui site web sunt transmise către un server Google din SUA și sunt stocate acolo. Totuși, dacă anonimizarea IP este activată pe acest site web, adresa dvs. IP va fi trunchiată în prealabil în cadrul Statelor Membre ale Uniunii Europene sau în cadrul altor state contractante ce fac parte din Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în situații excepționale, adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și trunchiată acolo. Adresa IP transmisă de la browserul dvs. în contextul Google Analytics nu va fi contopită cu alte date Google. Google va utiliza aceste informații conform dispozițiilor operatorului acestui site web, pentru a evalua utilizarea de către dvs. a acestuia, astfel încât să poată fi compilate rapoarte referitoare la activitatea pe site-ul web, iar operatorului site-ului web să îi poată fi oferite alte servicii asociate site-ului și activității pe internet. Interesul nostru legitim vizavi de prelucrarea datelor servește și în aceste scopuri. Temeiul juridic al utilizării Google Analytics îl constituie articolul 6, alineatul (1), litera (f) din GDPR. Datele trimise de către noi în legătură cu module cookie, informații despre utilizator (cum ar fi ID-ul de utilizator) și ID-uri promoționale sunt șterse după 14 luni de la ultima utilizare a serviciilor noastre. Datele a căror perioadă de stocare a expirat sunt șterse automat o dată pe lună. Informații suplimentare despre termenii și condițiile de utilizare și protecția datelor pot fi găsite aici>.

Puteți împiedica stocarea modulelor cookie prin intermediul setărilor aferente din browserul dvs.; totuși, rețineți faptul că, dacă procedați astfel, este posibil ca unele funcții ale site-ului web să nu poată fi utilizate în mod integral. De asemenea, puteți împiedica colectarea și prelucrarea de către Google a datelor generate de modulul cookie și a celor asociate utilizării de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) descărcând și instalând acest software. Modulele cookie de dezabonare împiedică viitoarele colectări de date atunci când vizitați acest site web. Pentru a preveni colectarea Google Analytics universal pe o plajă de mai multe dispozitive, trebuie să efectuați renunțarea pe toate sistemele utilizate. Setați modulul cookie de dezabonare făcând clic aici: Dezactivare Google Analytics.

11.2 Hotjar

Sunt colectate și stocate date în scopuri de optimizare a serviciilor, utilizând tehnologii de la Hotjar Ltd. Aceste date pot fi folosite pentru a genera profiluri de utilizare sub un pseudonim. În acest scop, este posibil să fie utilizate module cookie. Datele colectate prin tehnologiile Hotjar nu sunt utilizate în scopul identificării personale a vizitatorilor acestui site web și nu vor fi contopite cu informații identificabile personal despre purtătorul pseudonimului, fără consimțământul explicit al persoanei în cauză. Puteți alege să renunțați la Hotjar de aici.

11.3 Feedback

Obiectivul nostru este îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite. În acest scop, utilizăm „Usabilla” de la Usabilla B.V., Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos, pentru chestionare adresate utilizatorilor. Acest serviciu folosește un modul cookie care stabilește o conexiune directă cu serverul Usabilla, pentru a transmite și procesa anumite informații legate de utilizatori. Vă prelucrăm informațiile exclusiv în formă anonimizată. Pentru informații suplimentare, consultați Politica de confidențialitate Usabilla de la adresa https://usabilla.com/privacy/.

12. Publicitatea

Partenerii noștri publicitari și noi utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a derula publicitate personalizată și nepersonalizată prin intermediul Serviciilor noastre, prin intermediul rețelelor sociale și pe site-uri web terțe pentru produsele noastre și pentru produsele terților. În acest scop, utilizăm module cookie, alte tehnologii, platforme de schimb de publicitate online și rețele publicitare. Atunci când sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie de publicitate și de marketing, noi partajăm detaliile interacțiunilor dvs. cu Serviciile noastre cu partenerii noștri publicitari, astfel încât aceștia să le poată utiliza pentru a derula publicitate personalizată. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie de publicitate și de marketing, este posibil, totuși, să primiți publicitate de la terți atunci când utilizați Serviciile noastre, însă această publicitate nu va fi personalizată.

Unii dintre partenerii noștri publicitari oferă opțiuni de renunțare (detaliate mai jos), prin intermediul cărora puteți alege ca datele dvs. să nu fie utilizate de către aceștia în scopuri publicitare. De asemenea, puteți renunța la unii parteneri publicitari utilizând aceste linkuri:

În mod alternativ, puteți împiedica instalarea modulelor cookie prin intermediul setărilor browserului și aplicației dvs. sau nefiind de acord cu utilizarea modulelor cookie de publicitate și de marketing.

Lucrăm cu următorii parteneri publicitari (linkurile vă vor permite să accesați informații suplimentare despre aceștia, politicile lor de confidențialitate și soluțiile de renunțare): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager, Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1 Google AdWords și urmărirea conversiilor

Plasăm anunțuri grafice Google AdWords și utilizăm urmărirea conversiilor Google în scopuri de anunțuri online personalizate, bazate pe interese și locație.

Anunțurile sunt afișate pe baza solicitărilor de căutare în site-urile web din rețeaua de anunțuri Google.

Când un utilizator face clic pe un anunț, Google plasează un modul cookie pe dispozitivul acestuia. Pentru informații suplimentare privind tehnologia cookie utilizată, consultați declarațiile Google privind analiza statistică a site-urilor web și politica Google de confidențialitate a datelor.

Prin utilizarea acestei tehnologii, Google și noi, în calitate de client Google, primim informația că un utilizator a făcut clic pe un anunț și a fost redirecționat către site-urile noastre web. Informațiile obținute în acest fel sunt utilizate exclusiv pentru analiza statistică legată de optimizarea anunțurilor. Nu primim informații care să ne permită identificarea personală a unui vizitator. Statisticile pe care ni le furnizează Google includ numărul total de utilizatori care au făcut clic pe unul dintre anunțurile noastre și, acolo unde este cazul, informația privind redirecționarea către o pagină de pe site-ul nostru web care conține o etichetă de conversie. Aceste statistici ne permit să urmărim care termeni de căutare conduc cel mai adesea la primirea clicurilor de către anunțurile noastre și care anunțuri duc la contactarea noastră de către utilizator prin intermediul formularului de contact.

Dacă nu doriți acest lucru, puteți împiedica stocarea modulelor cookie necesare pentru această tehnologie utilizând, de exemplu, setările din browserul sau aplicația dvs. Dacă procedați astfel, vizita dvs. nu va fi încorporată în statisticile utilizatorilor.

De asemenea, aveți opțiunea de a alege tipurile de anunțuri Google sau de a dezactiva anunțurile bazate pe interese de la Google prin intermediul setărilor pentru anunțuri. În mod alternativ, puteți dezactiva utilizarea de către terți a modulelor cookie, folosind instrumentul de renunțare al Network Advertising Initiative.

12.2 Google Dynamic Remarketing

Utilizăm funcția de remarketing dinamic a Google AdWords pe site-ul nostru web. Această tehnologie ne permite să plasăm anunțuri generate automat, orientate spre grupuri țintă, după ce vizitați site-ul nostru web. Anunțurile sunt orientate către produse și servicii pe care ați făcut clic în timpul celei mai recente vizite pe site-ul nostru web.

Google utilizează module cookie pentru a genera anunțuri bazate pe interese. De regulă, în cadrul acestui proces, Google stochează informații precum solicitarea dvs. web, adresa IP, tipul browserului, limba browserului, precum și data și ora solicitării dvs. Aceste informații servesc exclusiv în scopul asocierii browserului web cu un anumit dispozitiv. Nu pot fi utilizate pentru a identifica o persoană.

Dacă nu doriți să primiți publicitate bazată pe utilizatori de la Google, puteți dezactiva plasarea anunțurilor utilizând setările pentru anunțuri de la Google.

Pentru informații suplimentare privind modul în care sunt utilizate modulele cookie Google, consultați declarația Google privind confidențialitatea.

12.3 Audiențele personalizate pentru familia de produse Facebook

Produsul Audiențe personalizate Facebook (aparținând Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) pentru Facebook și Instagram este folosit, de asemenea, ca parte a publicității online bazate pe utilizare. În esență, o sumă de verificare (total hash) ireversibilă și neidentificabilă personal este generată de datele dvs. de utilizare și poate fi transmisă către Facebook în scopuri de analiză și marketing. În cadrul acestui proces este setat un modul cookie Facebook. Astfel, sunt colectate informații privind activitățile dvs. pe site-ul web (precum comportamentul de navigare, sub-paginile vizitate etc.). Adresa dvs. IP este stocată și utilizată pentru modulația geografică.

Pentru informații suplimentare privind scopul și măsura în care sunt colectate datele, despre prelucrarea și utilizarea în continuare a datelor, cât și despre setările de confidențialitate, consultați politica de confidențialitate Facebook și Instagram.

13. Transmiterea datelor

Atunci când utilizăm furnizori de servicii care prelucrează date în afara UE/SEE, pentru a transfera și prelucra datele dvs. personale în afara UE, aplicăm măsuri de siguranță corespunzătoare, precum prevederile standard de protecția datelor adoptate de UE sau o decizie UE privind caracterul adecvat.

14. Securitatea datelor

Am luat măsuri ample de securitate tehnică și operațională pentru a vă proteja datele împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesării de către persoane neautorizate în mod accidental sau intenționat. Măsurile noastre de securitate sunt revizuite și actualizate în mod regulat, pentru a ține pasul cu progresele tehnologice.

15. Stocarea datelor

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât sunt necesare pentru ca dvs. să utilizați Serviciile noastre, pentru ca noi să vă furnizăm Serviciile noastre, cât și pentru ca noi să ne conformăm legilor în vigoare. Vom anonimiza și/sau vom agrega datele dvs. dacă intenționăm să le utilizăm în scopuri de analiză statistică pe perioade mai îndelungate.

16. Semnale Do-Not-Track (Fără monitorizare) și mecanisme similare

Nu acționăm ca răspuns la aceste semnale deoarece nu există un standard aplicabil.

Cea mai recentă actualizare - septembrie 2020